Knut A. Jacobsen
© Foto: UIB

Knut A. Jacobsen

Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen med religioner i India som fagfelt. Han er forfatter av en rekke bøker om hinduismen, buddhismen, sikhismen og indiske yogatradisjoner på norsk og engelsk. Han er dessuten sjefsredaktør for det store fembindsverket Brill’s Encyclopedia of Hinduism (2009–2013).

Jainismen

Religion, historie og ikkevold
Knut A. Jacobsen
Utgivelsesår: 2013

Hellige skrifter i verdensreligionene

Jens Braarvig og Årstein Justnes (red.)
Utgivelsesår: 2011

Sikhismen

Historie, tradisjon og kultur
Knut A. Jacobsen
Utgivelsesår: 2006

Hinduismen og buddhismen

Knut A. Jacobsen og Notto R. Thelle
Utgivelsesår: 1998