Rune Høigaard

Rune Høigaard

Rune Høigaard er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.

Folkehelsearbeid

Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard
Utgivelsesår: 2011

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk

Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.)
Utgivelsesår: 2008

Gruppedynamikk i idrett

Rune Høigaard
Utgivelsesår: 2008

Veiledningsmetodikk

En håndbok i praktisk veiledningsarbeid
Petter Mathisen og Rune Høigaard
Utgivelsesår: 2004

Veiledningssamtaler med elever

Rune Høigaard, Arild Jørgensen og Petter Mathisen
Utgivelsesår: 2001

Veiledningssamtaler i idrett

Rune Høigaard og Arild Jørgensen
Utgivelsesår: 2000