Geir Winje

Geir Winje

Geir Winje er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene, blant annet «Religioner, mangfold og etikk i barnehagen», «Høytidsmarkering i barnehagen», «Guddommelig skjønnhet» (om kunst i religionene) og «Hekser og healere» (om moderne religiøsitet).

 

Innføring i grunnleggende ferdigheter

Praktisk arbeid på fagenes premisser
Karianne Skovholt (red.)
Utgivelsesår: 2014

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen

Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje
Utgivelsesår: 2013

Digital kompetanse

IKT på 1.-4. årstrinn
Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner
Utgivelsesår: 2011

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Høytidsmarkering i barnehagen

Geir Winje
Utgivelsesår: 2010

Nå er det min tur

Om IKT i barnehagen
Terje Høiland og Geir Winje
Utgivelsesår: 2010

Religions- og livssynsdidaktikk

En innføring
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Hekser og healere

Religion og spiritualitet i det moderne
Geir Uldal og Geir Winje
Utgivelsesår: 2007