May Britt Postholm

May Britt Postholm

May Britt Postholm er professor ved PLU, NTNU, samt professor II ved Høgskolen i Buskerud, avd. lærerutdanning. Postholms interessefelt er hovedsakelig rettet mot to områder: utdanningsforskning og kvalitativ forskningsmetode. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode.

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Elevmangfold i skolen 5-10

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Læreren med forskerblikk

Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter
May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen
Utgivelsesår: 2011

Å utvikle en lærende skole

Aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis
Tove Steen-Olsen og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2009

Action research

A Nordic perspective
Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.)
Utgivelsesår: 2007

Forsk med!

Lærere og forskere i læringsarbeid
May Britt Postholm
Utgivelsesår: 2007