Reinert A. Rinvold

Reinert A. Rinvold

Reinert A. Rinvold er førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Hedmark, HH, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Han har undervist i allmennlærerutdanningen og nå på grunnskolelærerutdanningen. Dessuten har han undervist på flere kurs for lærere i grunnskolen. Han har skrevet og vært medforfatter på lærebøker i matematikk for allmennlærerutdanningen og har skrevet artikler i nasjonale fagtidsskrifter for matematikkundervisning. Forskningsfeltet hans er matematisk tenkning og forståelse, og han har publisert forskningsartikler om dette. Et av forskningsemnene har vært bruk av konkreter i elevers læring av algebra. Han har doktorgrad i matematikk.

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2012

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2011