Peer H. Staff

Peer H. Staff

Peer H. Staff er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1966 og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 1975. Han har vært avdelingsoverlege ved Ullevål universitetssykehus og medisinsk fagsjef i Vesta forsikring. Han har innehatt en rekke lederverv innen sitt fagområde, og har bl.a. vært formann i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og i Norsk idrettsmedisinsk forening. Staff har vært medforfatter av flere bøker og har også utgitt en rekke temahefter i fysikalsk medisin for legemiddelindustrien.

Når plager blir sykdom

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser
Peer H. Staff og Hans M. Nordahl
Utgivelsesår: 2012