Nils E. Øy

Nils E. Øy

Nils E. Øy er høgskoledosent II i journalistikk ved Høgskulen i Volda og tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Øy var medlem av lovutvalget som laget utkast til ny offentlighetslov (NOU 2003:30), og har vært medlem, og tidvis leder, av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i mer enn 43 år.

Kommentarbok til offentleglova

Nils E. Øy
Utgivelsesår: 2015

Medierett for journalister

Nils E. Øy
Utgivelsesår: 2013