Cato Wadel

Cato Wadel

Cato Wadel (1936-2011) var professor i sosialantropologi og studerte tidlig i sin karriere særlig fisker- og utkantmiljøer i Norge og på Newfoundland, men etter hvert ble forskningen hans mer og mer rettet mot arbeid generelt. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om metode, arbeidsliv og sosiale relasjoner. Hans artikkel Hva er arbeid? fra 1977 ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidrag til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon.

Feltarbeid i egen kultur

Cato Wadel, Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad
Utgivelsesår: 2014

En lærende organisasjon

Et mellommenneskelig perspektiv
Cato Wadel
Utgivelsesår: 2008

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Cato Wadel og Carl Cato Wadel
Utgivelsesår: 2007