Lars S. Vikør

Lars S. Vikør

Ord og ordbøker

Ei innføring i leksikologi og leksikografi
Ruth Vatvedt Fjeld og Lars S. Vikør
Utgivelsesår: 2008