Arvid Viken
© Arvid Viken

Arvid Viken

Arvid Viken er professor ved Universitetet i Tromsø hvor han er ansvarlig for en Ph.D.-utdanning i reiseliv. Viken har skrevet en rekke bokkapitler og artikler i tidsskrifter og bøker om forholdet mellom turisme og samfunn. I sin forskning har han primært vært opptatt av nordlige aspekter, og har blant annet skrevet om urfolksturisme, arktisk reiseliv, grenseproblematikk og om festivaler.

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013