Tom Tiller

Tom Tiller

Tom Tiller er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring samme sted, og har en delstilling som forskningsleder i Framtiden i våre hender. Tiller har publisert en rekke bøker og artikler.

Forskerstudentene

Lærerstudenter i nye roller
Tove Leming, Tom Tiller og Eva Alerby (red.)
Utgivelsesår: 2016

Verdsettende ledelse

Siw Skrøvset og Tom Tiller
Utgivelsesår: 2015

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014

Læringskoden

Fra karakterer til karakter
Tom Tiller
Utgivelsesår: 2014

Pedagogisk utvikling

- veier og omveier til en god skole
Nordkvelle, Haugsbakk og Nyhus (red.)
Utgivelsesår: 2012

Bedre leder

Lederutvikling gjennom reflektert erfaring
Tom Tiller og Svein Helgesen
Utgivelsesår: 2011

Ti tanker om skolen

Brev til Storm
Tom Tiller
Utgivelsesår: 2008

Samklang

nye læringsutfordringer i helsefaglig utdanning og yrke
Mary Brekke og Tom Tiller
Utgivelsesår: 2007

Action research

A Nordic perspective
Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.)
Utgivelsesår: 2007

Aksjonslæring

Forskende partnerskap i skolen
Tom Tiller
Utgivelsesår: 2006

Aksjonsforskning

I skole og utdanning
Tom Tiller (red.)
Utgivelsesår: 2004

Den andre dagen

Det nye læringsrommet
Tom Tiller og Rita Tiller
Utgivelsesår: 2002