Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen er teolog og professor i etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet. Hans faglige hovedinteresser er arbeidsetikk, økonomisk etikk og den prinsipielle etikk, særlig teologisk etikk.

En plass på pallen

Konkurransen, idretten og mennesket
Svein Olaf Thorbjørnsen
Utgivelsesår: 2011