Svein Søyland

Svein Søyland

Svein Søyland er cand.real fra Universitetet i Bergen. Han har mange års undervisningserfaring fra flere skoleslag bl.a. som førstelektor ved Høgskolen i Buskerud.

Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner
Utgivelsesår: 2012

Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag

Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner
Utgivelsesår: 2010