Audun Stølås

Audun Stølås

Audun Stølås har mer enn 30 års erfaring som journalist i avis og nyhetsbyrå. De siste årene har han arbeidet som høgskolelektor ved journalistutdanningen på Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, der han underviser i journalistikk og samfunnskunnskap.

Kommentaren

Alf Kjetil Igland og Audun Stølås
Utgivelsesår: 2008

Samfunnskunnskap for journalister

Asle Stalleland og Audun Stølås
Utgivelsesår: 2005