Åshild Slettebø

Åshild Slettebø

Åshild Slettebø er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun har bred undervisnings- og forskningserfaring fra høgskoler og universitetet og er ansatt som professor i helsefag ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Slettebø har skrevet flere bøker, bokkapitler og forskningsartikler innen sykepleie og etikk.

Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Utgivelsesår: 2007

Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten

Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?
Åshild Slettebø
Utgivelsesår: 2005