Siw Skrøvset

Siw Skrøvset

Siw Skrøvset er dosent i utdanningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun har ansvar for master i utdanningsledelse og den nasjonale rektorutdanningen og styrerutdanningen lokalt.

Verdsettende ledelse

Siw Skrøvset og Tom Tiller
Utgivelsesår: 2015

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014

Prosjektarbeid

- fra ord til handling
Siw Skrøvset og Torbjørn Lund
Utgivelsesår: 1996