Morten Skjørshammer

Morten Skjørshammer

Morten Skjørshammer har vært adm.dir. ved Diakonhjemmet Sykehus siden 2001.

Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (1976), ’Master of Public Health’ fra University of North Carolina at Chapel Hill (1982), spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi NPF (1987), ’Dr. of Public Health’ fra Nordiska Hälsovårdhögskolan, Göteborg (2002).
Han er tidligere studierektor og førsteamauensis i organisasjon og ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole (1982–2001) og har ledet og gjennomført en rekke evalueringer av diakonale institusjoner. Han har blant annet skrevet Getting to cooperation: Conflict and Conflict Management in a Norwegian Hospital (2002), Bedre planlegging i helsesektoren (2004), Ledelse i Kirken: Hva kan moderne ledelsesteori bidra med (1991), Lokalsamfunn og utvikling (1987), Om å dø på sykehus (1981).

Kan institusjoner elske?

Samtidsessayer om diakonale virksomheter
Einar Aadland (red.)
Utgivelsesår: 2009