Martin Skjekkeland

Martin Skjekkeland

Dialektar i Noreg

Tradisjon og fornying
Martin Skjekkeland
Utgivelsesår: 2005