Bjørg Seland

Bjørg Seland

Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.

Gud og Mammon

Religion og næringsliv
Bjørg Seland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Den vanskelige historien

Agderseminaret 2011
Bjørg Seland
Utgivelsesår: 2012