Jon Schjeldrup

Jon Schjeldrup

Diagnostic atlas of myofascial pain syndromes

Gitle Kirkesola og Jon Schjeldrup
Utgivelsesår: 1993