Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Kristendommen I

Bibelen
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009