Svein Rise

Svein Rise

Svein Rise (red.) er professor i systematisk teologi ved Norsk Lærerakademi Høgskolen, i Bergen. Han har tidligere utgitt blant annet Identitet og relevans. Wolfhart Pannenbergs kristologi i lys av de oldkirkelige grunnkategorier liv og død (1993, engelsk utgave i 1997), The Academic and the Spiritual in Karl Rahner’s Theology (2000), og redigert For Guds skyld? Om etikk og livssynsforankring (2004).

Moderne teologi

Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer
Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise
Utgivelsesår: 2008