Pål Repstad

Pål Repstad

Pål Repstad (f. 1947) er professor i religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Sentralt forskningsfelt er endringer i norsk og nordisk religiøsitet. Repstad har utgitt en rekke fagbøker og lærebøker og er æresdoktor ved Uppsala universitet.

Fra forsakelse til feelgood

Musikk, sang og dans i religiøst liv
Pål Repstad og Irene Trysnes (red.)
Utgivelsesår: 2013

Hellige hus

Arkitektur og utsmykning i religiøst liv
Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Å forske blant sine egne

Universitet og region - nærhet og uavhengighet
Hans Chr. Garmann Johnsen, Anne Halvorsen og Pål Repstad
Utgivelsesår: 2009