Roel Puijk

Roel Puijk

Roel Puijk er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han har blant annet skrevet bøker og artikler om faktaproduksjon i NRK, Olympiske leker og mediebegivenheter og fjernsynets bruk av nye medier.

Kvalitet i praksis

Film, fjernsyn og foto
Eva Bakøy og Roel Puijk
Utgivelsesår: 2012

Fjernsyn i digitale omgivelser

kringkastingens møte med nye medier
Roel Puijk
Utgivelsesår: 2008