Ulf Henning Olsson

Ulf Henning Olsson

Ulf Henning Olsson er professor (dr.scient) i statistikk ved Handelshøyskolen BI og arbeider særlig med økonometri og multivareat statistikk.

Metode og dataanalyse

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS
Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset
Utgivelsesår: 2016

Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner
Utgivelsesår: 2012

Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag

Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner
Utgivelsesår: 2010