Odd Einar Olsen

Odd Einar Olsen

Odd Einar Olsen (f. 1954) er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS. Han har doktorgrad fra NTNU (1996) om teknologioverføring fra Skandinavia til Øst-Afrika. Han har i 30 år jobbet i forskjellige land i Afrika, Midt-Østen og Asia med krisehåndtering, nødhjelp og utviklingsprosjekter. I tillegg har Olsen jobbet med innovasjon, regional næringsutvikling og planlegging i Norge. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om ulike temaer.

Perspektiver på samfunnssikkerhet

Engen, Kruke, Lindøe, Olsen, Olsen og Pettersen
Utgivelsesår: 2016

Media og krisehåndtering

En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere
Odd Einar Olsen, Espen Reiss Mathiesen og Marit Boyesen
Utgivelsesår: 2007