Bernt T. Oftestad

Bernt T. Oftestad

Det kristne Norge

innføring i konfesjonskunnskap
Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2001