Olav Nygaard

Olav Nygaard

Fatte matte

For deg som vil tette huller i elementære matematikkunnskaper
Olav Nygaard og Petter Pettersen
Utgivelsesår: 2000