John Gunnar Mæland
© UiB

John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland er lege (dr.med.), tidligere rådgivende overlege i NAV og professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker i samfunnsmedisinske emner.

Trygd eller arbeid?

Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet
John Gunnar Mæland
Utgivelsesår: 2014

Helhetlig hjerterehabilitering

John Gunnar Mæland
Utgivelsesår: 2006