Kari Moxnes

Kari Moxnes

Kari Moxnes (f. 1944) er magister i sosiologi (AVH 1979) og dr. polit. i sosiologi (NTNU 1989). Hun ble først ansatt i fast stilling som første amanuensis i sosiologi i 1990 og ble professor i 1999.