Kjell Løvik

Kjell Løvik

Kjell Løvik har mange års erfaring innen kriseberedskap og krisekommunikasjon, og drev i flere år selskapet Nordisk Beredskap. Han er i dag kommunikasjons- og beredskapsrådgiver i Mattilsynet, og underviser i krisehåndtering ved flere høyskoler.

Krisehåndtering online

Sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid
Kjell Løvik
Utgivelsesår: 2015

Øvelse gjør mester

Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser
Kjell Løvik
Utgivelsesår: 2010

Håndbok i informasjonsberedskap

Kjell Løvik
Utgivelsesår: 2007