Håkon Lorentzen

Håkon Lorentzen

Håkon Lorentzen er dr. philos. i sosiologi og forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Line Dugstad er journalist i Dagens Næringsliv

Den norske dugnaden

Historie, kultur og fellesskap
Håkon Lorentzen og Line Dugstad
Utgivelsesår: 2011