Olaug S. Lian

Olaug S. Lian

Når helse blir en vare

Medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten
Olaug S. Lian
Utgivelsesår: 2007