Hege Lamark
© Foto: Jørgen Mathisen

Hege Lamark

Hege Lamark (født 1956) er førstelektor i journalistikk ved Universitetet i Nordland. Hun har lang erfaring som journalist, forsker og lærer, med særlig interesse for journalistiske arbeidsmetoder, yrkesetikk og språk.

Innovasjon og verdiskaping i lokale medier

Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2014

Portrettintervju som metode og sjanger

Hege Lamark
Utgivelsesår: 2012