Jan Erik Kristiansen

Jan Erik Kristiansen

Jan Erik Kristiansen er sosiolog og seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå. Han har lang erfaring i å presentere statistikk på en brukervennlig måte og har holdt en rekke kurs i grunnleggende statistikkforståelse og bruk av statistikk.

Tall kan temmes!

Om å bruke og formidle statistikk
Jan Erik Kristiansen
Utgivelsesår: 2007