Susanne V. Knudsen

Susanne V. Knudsen

Susanne V. Knudsen er professor i pedagogiske tekster ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold. Hun har skrevet bok og tallrike artikler om emnet, og hun har forsket i norske og danske læremidler.

Pedagogiske tekster og ressurser i praksis

Susanne V. Knudsen
Utgivelsesår: 2013

Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster

Susanne V. Knudsen og Bente Aamotsbakken (red.)
Utgivelsesår: 2010