Hans Chr. Garmann Johnsen

Hans Chr. Garmann Johnsen

Hans Chr. Garmann Johnsen (f. 1955) er professor i arbeidslivskunnskap ved Universitetet i Agder. Han har skrevet og redigert en rekke bøker om vitenskapsteori, organisasjonsutvikling, samfunnsendring og innovasjon.

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2015

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 1: System og institusjon
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2015

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 1: System og institusjon
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2011

Å forske blant sine egne

Universitet og region - nærhet og uavhengighet
Hans Chr. Garmann Johnsen, Anne Halvorsen og Pål Repstad
Utgivelsesår: 2009

Fra forvaltning til dialog

Strategi for å bedre tjenestekvalitet i offentlige virksomheter gjennom brukermedvirkning og dialog
Hans Chr. Garmann Johnsen
Utgivelsesår: 2005