Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen (født 1955) er professor i historie ved Universitetet i Agder.

Sørlandet og utlandet

Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning
Berit Eide Johnsen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Formidling

Bruk og misbruk av historie
Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst
Utgivelsesår: 2011