Arne Jensen

Arne Jensen

Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og tidligere leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Han har erfaring fra flere lokalaviser, både som journalist og redaktør, og har siden 1995 arbeidet aktivt med innsyns- og offentlighetsspørsmål. Han har hatt ansvaret for flere rapporter om offentlighet i det norske samfunnet.

Innsyn

Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene
Arne Jensen og Finn Sjue (red.)
Utgivelsesår: 2012