Dag Ingvar Jacobsen
© Foto: Universitetet i Agder

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Hvordan gjennomføre undersøkelser?

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Dag Ingvar Jacobsen
Utgivelsesår: 2015

Læreren med forskerblikk

Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter
May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen
Utgivelsesår: 2011

Forståelse, beskrivelse og forklaring

Innføring i metode for helse- og sosialfagene
Dag Ingvar Jacobsen
Utgivelsesår: 2010