Jan-Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen, f. 1961, er dr. theol & dr. philos, professor i religionsfilosofi ved Det teologiske Menighetsfakultet, og professor II ved Universitetet i Agder.

Religion

Mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt
Jan-Olav Henriksen
Utgivelsesår: 2011