Botolv Helleland

Botolv Helleland

Botolv Helleland er fyrsteamanuensis i nordisk språk, tilsett ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningsrøynsle i nordisk språk på alle fagsteg ved universitetet og arbeider særleg med namnegransking.

Norsk talemål

Lokal og sosial variasjon
Erik Papazian og Botolv Helleland
Utgivelsesår: 2005