Svein Helgesen

Svein Helgesen

Svein Helgesen er seniorrådgiver hos fylkesmannen i Rogaland med prosjekt- og utviklingsoppgaver for flere kommuner. Hovedtyngden av hans faglige engasjement er knyttet til undervisning, prosessveiledning og organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor.

Bedre leder

Lederutvikling gjennom reflektert erfaring
Tom Tiller og Svein Helgesen
Utgivelsesår: 2011