Lars Steinar Hauge

Lars Steinar Hauge

Vitenskap og språk

En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk
Lars Steinar Hauge og Bjørn Holgernes
Utgivelsesår: 2005