Vidar L. Haanes

Vidar L. Haanes

Vidar L. Haanes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Kristendommen II

Tro og tradisjon
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009