Carl-Erik Grimstad

Carl-Erik Grimstad

Carl-Erik Grimstad er statsviter, journalist og forsker med bred erfaring fra presse- og forfattervirksomhet. Han er gjennom aviser og kringkasting kjent som en aktiv samfunnsdebattant.