Nina Furu
© Nina Furu

Nina Furu

Nina Furu er en nestor innen norsk webkommunikasjon. Hun har vært nettredaktør for flere norske magasiner og portaler, driver Nettredaktørskolen i Oslo og er rådgiver for en rekke av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Hun er i dag seniorpartner i Webgruppen, og en mye brukt kursleder og foredragsholder i inn- og utland. Sjangerskriving i digitale kanaler er hennes femte fagbok om webkommunikasjon.

Sjangerskriving i digitale kanaler

Nina Furu
Utgivelsesår: 2013

Fra triggerord til hashtag

Kommunikasjon i digitale og sosiale medier
Nina Furu
Utgivelsesår: 2011

Webkommunikasjon

Nina Furu
Utgivelsesår: 2006