Otto Laurits Fuglestad
© Otto Laurits Fuglestad

Otto Laurits Fuglestad

Otto Laurits Fuglestad (f. 1939) er professor emeritus i pedagogikk, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Hans fremste forskningsinteresser er kommunikasjon i klasserommet, ledelse i skolen og kvalitativ forskningsmetode.

Feltarbeid i egen kultur

Cato Wadel, Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad
Utgivelsesår: 2014