Martin Engebretsen

Martin Engebretsen

Martin Engebretsen (1961) er professor i språk og kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Han er utdannet språkviter og medieviter og har publisert bøker og artikler om mediespråk, journalistikk og nettbasert kommunikasjon. Hans seneste bok gir en bred analyse av skandinaviske nettaviser, under tittelen «Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena.»

Skrift, bilde, lyd

Analyse av sammensatte tekster
Martin Engebretsen (red.)
Utgivelsesår: 2010

Den forståelige nyhet

Martin Engebretsen
Utgivelsesår: 2005

Å skrive for skjermen

En innføring i nettjournalistikk
Martin Engebretsen
Utgivelsesår: 2002