Tor Vidar Eilertsen

Tor Vidar Eilertsen

Tor Vidar Eilertsen er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Eilertsen har hovedsakelig hatt sitt ståsted i lærerutdanningen og med aksjonsforskning som en fellesnevner for sin forskningsvirksomhet.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014

Action research

A Nordic perspective
Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.)
Utgivelsesår: 2007

En læringsbevisst skole

Odd Valdermo og Tor Vidar Eilertsen
Utgivelsesår: 2002